गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालमा विदेशी मुद्रामा निक्षेप गर्न सकिने सम्बन्धी सूचना !