दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली नागरिकको मृत्यु सम्बन्धी जानकारी