दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु सम्बन्धी जानकारी