नेपाली राजदूतावास, प्रिटोरियाको सार्वजनिक अपिल/अनुरोध !