विदेश जाने नेपाली नागरिकहरुलाई निःशुल्क जोनसन एण्ड जोनसन खोप दिइने बारेको सूचना!